Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

Illinois has 12 metropolitan statistical areas, 22 micropolitan statistical areas, 2 metropolitan divisions, and 7 combined statistical areas.

Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Metropolitan Statistical Area 9,506,045
Peoria, IL Metropolitan Statistical Area 403,992
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Metropolitan Statistical Area 380,505
Rockford, IL Metropolitan Statistical Area 345,379
Champaign-Urbana, IL Metropolitan Statistical Area 229,485
Springfield, IL Metropolitan Statistical Area 207,653
Bloomington, IL Metropolitan Statistical Area 171,047
Ottawa, IL Micropolitan Statistical Area 150,394
Carbondale-Marion, IL Metropolitan Statistical Area 136,578
Kankakee, IL Metropolitan Statistical Area 111,341
Decatur, IL Metropolitan Statistical Area 105,740
Paducah, KY-IL Micropolitan Statistical Area 99,290
Cape Girardeau, MO-IL Metropolitan Statistical Area 98,768
Danville, IL Metropolitan Statistical Area 76,934
Quincy, IL-MO Micropolitan Statistical Area 75,556
Charleston-Mattoon, IL Micropolitan Statistical Area 61,591
Sterling, IL Micropolitan Statistical Area 55,968
Rochelle, IL Micropolitan Statistical Area 52,673
Galesburg, IL Micropolitan Statistical Area 50,609
Burlington, IA-IL Micropolitan Statistical Area 47,229
Freeport, IL Micropolitan Statistical Area 45,495
Jacksonville, IL Micropolitan Statistical Area 38,832
Mount Vernon, IL Micropolitan Statistical Area 37,966
Centralia, IL Micropolitan Statistical Area 37,614
Pontiac, IL Micropolitan Statistical Area 36,870
Dixon, IL Micropolitan Statistical Area 35,063
Effingham, IL Micropolitan Statistical Area 34,477
Taylorville, IL Micropolitan Statistical Area 32,952
Macomb, IL Micropolitan Statistical Area 30,112
Lincoln, IL Micropolitan Statistical Area 29,102
Advertisement