Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

Illinois has 12 metropolitan statistical areas, 22 micropolitan statistical areas, 2 metropolitan divisions, and 7 combined statistical areas.

Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Metropolitan Statistical Area 9,643,624
St. Louis, MO-IL Metropolitan Statistical Area 2,859,358
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Metropolitan Statistical Area 386,682
Peoria, IL Metropolitan Statistical Area 378,478
Rockford, IL Metropolitan Statistical Area 344,099
Champaign-Urbana, IL Metropolitan Statistical Area 246,564
Springfield, IL Metropolitan Statistical Area 212,107
Bloomington, IL Metropolitan Statistical Area 190,550
Ottawa-Peru, IL Micropolitan Statistical Area 152,352
Carbondale-Marion, IL Metropolitan Statistical Area 128,606
Kankakee, IL Metropolitan Statistical Area 110,804
Decatur, IL Metropolitan Statistical Area 106,699
Danville, IL Metropolitan Statistical Area 78,569
Quincy, IL-MO Micropolitan Statistical Area 77,583
Charleston-Mattoon, IL Micropolitan Statistical Area 63,514
Fort Madison-Keokuk, IA-IL-MO Micropolitan Statistical Area 60,407
Sterling, IL Micropolitan Statistical Area 57,142
Rochelle, IL Micropolitan Statistical Area 52,361
Galesburg, IL Micropolitan Statistical Area 51,368
Freeport, IL Micropolitan Statistical Area 46,252
Jacksonville, IL Micropolitan Statistical Area 39,882
Centralia, IL Micropolitan Statistical Area 38,517
Mount Vernon, IL Micropolitan Statistical Area 38,358
Pontiac, IL Micropolitan Statistical Area 37,188
Canton, IL Micropolitan Statistical Area 36,182
Dixon, IL Micropolitan Statistical Area 35,366
Effingham, IL Micropolitan Statistical Area 35,090
Taylorville, IL Micropolitan Statistical Area 33,639
Macomb, IL Micropolitan Statistical Area 32,063
Lincoln, IL Micropolitan Statistical Area 29,959