Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

Illinois has 12 metropolitan statistical areas, 22 micropolitan statistical areas, 2 metropolitan divisions, and 7 combined statistical areas.

Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Metropolitan Statistical Area 9,584,302
St. Louis, MO-IL Metropolitan Statistical Area 2,823,156
Peoria, IL Metropolitan Statistical Area 397,647
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Metropolitan Statistical Area 383,616
Rockford, IL Metropolitan Statistical Area 334,404
Champaign-Urbana, IL Metropolitan Statistical Area 224,212
Springfield, IL Metropolitan Statistical Area 207,281
Bloomington, IL Metropolitan Statistical Area 172,024
Ottawa, IL Micropolitan Statistical Area 146,484
Carbondale-Marion, IL Metropolitan Statistical Area 131,546
Kankakee, IL Metropolitan Statistical Area 106,154
Decatur, IL Metropolitan Statistical Area 101,870
Cape Girardeau, MO-IL Metropolitan Statistical Area 98,606
Paducah, KY-IL Micropolitan Statistical Area 98,255
Quincy, IL-MO Micropolitan Statistical Area 74,832
Danville, IL Metropolitan Statistical Area 71,983
Fort Madison-Keokuk, IA-IL-MO Micropolitan Statistical Area 56,553
Charleston-Mattoon, IL Micropolitan Statistical Area 55,993
Sterling, IL Micropolitan Statistical Area 54,947
Rochelle, IL Micropolitan Statistical Area 51,167
Galesburg, IL Micropolitan Statistical Area 49,082
Burlington, IA-IL Micropolitan Statistical Area 44,494
Freeport, IL Micropolitan Statistical Area 43,560
Jacksonville, IL Micropolitan Statistical Area 37,102
Centralia, IL Micropolitan Statistical Area 36,993
Mount Vernon, IL Micropolitan Statistical Area 36,607
Pontiac, IL Micropolitan Statistical Area 35,519
Effingham, IL Micropolitan Statistical Area 34,642
Dixon, IL Micropolitan Statistical Area 33,699
Taylorville, IL Micropolitan Statistical Area 33,333
Lincoln, IL Micropolitan Statistical Area 27,654
Macomb, IL Micropolitan Statistical Area 26,221
Advertisement