Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

Illinois has 12 metropolitan statistical areas, 22 micropolitan statistical areas, 2 metropolitan divisions, and 7 combined statistical areas.

Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Metropolitan Statistical Area 9,578,424
St. Louis, MO-IL Metropolitan Statistical Area 2,861,504
Peoria, IL Metropolitan Statistical Area 407,254
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Metropolitan Statistical Area 383,200
Rockford, IL Metropolitan Statistical Area 345,079
Champaign-Urbana, IL Metropolitan Statistical Area 231,158
Springfield, IL Metropolitan Statistical Area 208,885
Bloomington, IL Metropolitan Statistical Area 171,240
Ottawa, IL Micropolitan Statistical Area 151,288
Carbondale-Marion, IL Metropolitan Statistical Area 138,148
Kankakee, IL Metropolitan Statistical Area 111,285
Decatur, IL Metropolitan Statistical Area 106,108
Paducah, KY-IL Micropolitan Statistical Area 98,977
Cape Girardeau, MO-IL Metropolitan Statistical Area 98,708
Danville, IL Metropolitan Statistical Area 77,525
Quincy, IL-MO Micropolitan Statistical Area 76,010
Charleston-Mattoon, IL Micropolitan Statistical Area 61,795
Fort Madison-Keokuk, IA-IL-MO Micropolitan Statistical Area 59,548
Sterling, IL Micropolitan Statistical Area 56,416
Rochelle, IL Micropolitan Statistical Area 52,549
Galesburg, IL Micropolitan Statistical Area 50,829
Burlington, IA-IL Micropolitan Statistical Area 46,856
Freeport, IL Micropolitan Statistical Area 45,649
Jacksonville, IL Micropolitan Statistical Area 39,269
Centralia, IL Micropolitan Statistical Area 38,058
Mount Vernon, IL Micropolitan Statistical Area 38,027
Pontiac, IL Micropolitan Statistical Area 36,941
Dixon, IL Micropolitan Statistical Area 35,192
Effingham, IL Micropolitan Statistical Area 34,786
Taylorville, IL Micropolitan Statistical Area 33,412
Macomb, IL Micropolitan Statistical Area 30,440
Lincoln, IL Micropolitan Statistical Area 29,495
Advertisement