Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

Illinois has 12 metropolitan statistical areas, 22 micropolitan statistical areas, 2 metropolitan divisions, and 7 combined statistical areas.

Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Metropolitan Statistical Area 9,601,766
St. Louis, MO-IL Metropolitan Statistical Area 2,864,359
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Metropolitan Statistical Area 385,280
Peoria, IL Metropolitan Statistical Area 375,047
Rockford, IL Metropolitan Statistical Area 344,260
Champaign-Urbana, IL Metropolitan Statistical Area 246,806
Springfield, IL Metropolitan Statistical Area 211,202
Bloomington, IL Metropolitan Statistical Area 187,891
Ottawa-Peru, IL Micropolitan Statistical Area 151,997
Carbondale-Marion, IL Metropolitan Statistical Area 127,626
Kankakee, IL Metropolitan Statistical Area 111,325
Decatur, IL Metropolitan Statistical Area 106,433
Danville, IL Metropolitan Statistical Area 78,269
Quincy, IL-MO Micropolitan Statistical Area 76,687
Charleston-Mattoon, IL Micropolitan Statistical Area 63,279
Fort Madison-Keokuk, IA-IL-MO Micropolitan Statistical Area 59,761
Sterling, IL Micropolitan Statistical Area 56,871
Rochelle, IL Micropolitan Statistical Area 52,420
Galesburg, IL Micropolitan Statistical Area 51,316
Freeport, IL Micropolitan Statistical Area 46,009
Jacksonville, IL Micropolitan Statistical Area 39,526
Mount Vernon, IL Micropolitan Statistical Area 38,380
Centralia, IL Micropolitan Statistical Area 38,327
Pontiac, IL Micropolitan Statistical Area 37,459
Canton, IL Micropolitan Statistical Area 36,401
Dixon, IL Micropolitan Statistical Area 35,361
Effingham, IL Micropolitan Statistical Area 35,105
Taylorville, IL Micropolitan Statistical Area 33,820
Macomb, IL Micropolitan Statistical Area 31,598
Lincoln, IL Micropolitan Statistical Area 29,815
Advertisement