Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Advertisement

Illinois has 12 metropolitan statistical areas, 22 micropolitan statistical areas, 2 metropolitan divisions, and 7 combined statistical areas.

Illinois Metropolitan & Micropolitan Statistical Areas

Name Population
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Metropolitan Statistical Area 9,600,594
St. Louis, MO-IL Metropolitan Statistical Area 2,821,402
Peoria, IL Metropolitan Statistical Area 397,904
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Metropolitan Statistical Area 383,528
Rockford, IL Metropolitan Statistical Area 334,434
Champaign-Urbana, IL Metropolitan Statistical Area 223,211
Springfield, IL Metropolitan Statistical Area 207,377
Bloomington, IL Metropolitan Statistical Area 170,878
Ottawa, IL Micropolitan Statistical Area 146,334
Carbondale-Marion, IL Metropolitan Statistical Area 131,595
Kankakee, IL Metropolitan Statistical Area 105,987
Decatur, IL Metropolitan Statistical Area 102,135
Paducah, KY-IL Micropolitan Statistical Area 98,090
Cape Girardeau, MO-IL Metropolitan Statistical Area 97,963
Quincy, IL-MO Micropolitan Statistical Area 75,066
Danville, IL Metropolitan Statistical Area 72,344
Fort Madison-Keokuk, IA-IL-MO Micropolitan Statistical Area 56,749
Charleston-Mattoon, IL Micropolitan Statistical Area 55,954
Sterling, IL Micropolitan Statistical Area 54,858
Rochelle, IL Micropolitan Statistical Area 51,116
Galesburg, IL Micropolitan Statistical Area 49,118
Burlington, IA-IL Micropolitan Statistical Area 44,712
Freeport, IL Micropolitan Statistical Area 43,750
Jacksonville, IL Micropolitan Statistical Area 37,152
Centralia, IL Micropolitan Statistical Area 37,088
Mount Vernon, IL Micropolitan Statistical Area 36,602
Pontiac, IL Micropolitan Statistical Area 35,331
Effingham, IL Micropolitan Statistical Area 34,552
Dixon, IL Micropolitan Statistical Area 33,600
Taylorville, IL Micropolitan Statistical Area 33,413
Lincoln, IL Micropolitan Statistical Area 27,603
Macomb, IL Micropolitan Statistical Area 26,396
Advertisement